President

måndag 23 maj 2022
Nu har ett nytt Rotaryår börjat. Jag har några nyckelord som jag hoppas kunna bidraga med under mitt Presidentår: öka sammanhållningen, föryngra inom klubben, försiktig förändring och större andel kvinnor. Jag som Rotaryan uppskattar att träffa andra Rotaryaner eftersom det ofta ger mig ett mervärde i min vardag. Ser det som en fördel om vi på våra lunchmöten även bidrar till att skapa fler affärer i första hand inom vårt eget nätverk. Jag vet att programkommittén redan är igång inför höstens träffar och ser fram emot fortsatt intressanta lunchmöten.

Jag hoppas på ett engagerat deltagande från våra medlemmar.